Hakkımızda

Awesome Image Awesome Image
Biz Kimiz

Yapay zekâ, veri bilimi ve büyük veri analitiği teknolojileri kullanılarak uluslararası ticaret ve gümrük işlemlerinin tüm aşamalarının dijitalleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

Diğer taraftan, üretici ve ihracatçı firmaların dış pazarlarda; arama motorları ve sosyal medya platformlarında, dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması hizmeti verilmektedir.

Şirketimizin vizyonu, gerçek hayattaki verileri kullanarak yeni nesil teknolojilerle uluslararası ticarete ve gümrükleme işlemlerine ilişkin tüm faaliyetleri dijitalleştirerek bu alanda sağlanan hizmetleri dijital kanallar aracılığıyla tek pencereden sunmaktır.

Bu kapsamda, bünyemizde aşağıdaki projeler yürütülmektedir:

Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image Awesome Image

 

Ürün/Ürün Grubu Bazında Pazar Raporu (Market Report) çözüm ortaklarımıza sunduğumuz ilk ürün olup çok farklı kaynaklardan her bir ürün/ürün grubu için sürekli ve sistematik olarak temin edilen uluslararası ticaretle ilgili dış ticaret istatistikleri, firma bilgileri, ulaştırma verileri, gümrük vergileri, ithalat fiyat bilgileri, pazar verileri gibi milyarlarca ham veriyi, temizlemekte, sınıflandırmakta, işlemekte, söz konusu büyük veriyi geliştirdiğimiz algoritmalarla küresel pazarlardaki gelişmeleri aylık bazda analiz ederek üyelerimize sunuyoruz. İleri seviye algoritmalarla veriyi hızlı ve güvenilir şekilde analiz edip en anlamlı şekilde raporlarımızda kullanımınıza sunuyoruz. Seçtiğiniz kriterlere bağlı olarak, hedef pazarlarınızdaki potansiyeli en yüksek ithalatçı firmaları tespit ediyor, ürünlerinizi doğru pazarlar ile buluşturmanızı sağlıyoruz. Böylece her bir şirket tarafından bireysel olarak yapılması durumunda çok daha zor olan, uzmanlaşma gerektiren ve çok zaman alan iş ve süreçleri çok kısa bir sürede sunabiliyoruz.

Yapay Zekâ Teknolojileri ile Ürünlerin/Eşyaların Gümrük Tarife İstatistik Kodlarının (GTİP) Tespit Edilmesi: Ülkelerin birbirine uyguladığı gümrük vergileri, ticaret politikası önlemleri (kota, gözetim, damping vb), ithalat ve ihracat istatistiklerinin kayıt altına alınması gibi uluslararası ticaretin ana konuları gibi birçok işlem gümrük tarife kodu üzerinden yürütüldüğünden doğru gümrük tarife kodu tespiti bu alandaki en önemli konu başlıklarından birisidir. Bu kapsamda, bahse konu faaliyetlerin dijitalleştirilmesi ve tek pencereden sunulabilmesi için günümüzde insan gücü ile yapılan bu hizmetlerin yeni nesil teknolojiler kullanılarak bir yazılımla sunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu projemiz 3220975 proje numarası ile TÜBİTAK tarafından onaylanmış olup ar-ge çalışmaları devam etmektedir.

Ülkelerin Ulusal Düzeyde Gümrük Tarife Kodlarının Birbirleriyle Eşleştirilmesi: Ülkelerin ulusal bazda kullandığı tarife kodları eşleştirilerek her bir ülkedeki en detay ulusal kodun diğer ülkelerdeki en detay ulusal kodlarda olan karşılıkları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

6 Haneli GTİP Kodu Bazında Yapay Zeka Teknolojileri İle Pazar Tahminlemesi ve Seçimi: Günümüzde bir ürünün üretimi, maliyet avantajı, tedarik güvenliği ve kaliteli girdi temin etmek gibi nedenlerle farklı firmalar tarafından farklı ülkelerde gerçekleştirilen bir üretim organizasyonuna dönüşmüş olup herhangi bir ülkede sadece yurt içinden temin edilen girdilerle nerdeyse bir ürün artık nihai olarak üretilip ihraç edilememektedir. Bu nedenle, gümrük vergilerinde, döviz kurlarında, ithalat/ihracat miktarlarında, tedarik zincirinde ve enerji maliyetindeki değişimler kullanılarak yapay zeka teknolojileri aracılığıyla ürünün/çıktının her bir ülkedeki ithalat ve ihracat miktarlarının tahmin edilmesi ve en uygun başlıca pazarların seçilmesi amaçlanmaktadır.

 

Eşya Sözlüğü: Doğal olarak var olan veya herhangi bir işleme faaliyeti, montaj, boyama, etiketleme, ambajlama, temizleme, kavurma gibi faaliyetler sonucu oluşan canlı/cansız tüm ürünler/eşyalar uluslararası ticarete konu olmaktadır. Uluslararası ticarete konu on milyonlarca ürün/eşya olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, söz konusu ürünlerin bir sözlüğü veya indeksi bulunmamaktadır. Bir müşterimizle söz konusu ürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Veri Bilimi

Programlama kodu oluşturarak veri bilimini kullanıyor ve küresel pazar verilerinden iç görüler oluşturmak için bunu istatiksel bilgilerle birleştiriyoruz.

Büyük Veri

Gerçek hayattaki verileri kullanarak Yapay Zeka Teknolojileri ve Büyük Veri Analitiği ile uluslararası ticareti birleştiriyoruz.

Yapay Zeka

Uluslararası ticareti şekillendiren teknolojileri geliştiriyor, tüm sektörler ve pazarlar için ortaklarımıza veriye dayalı çözümler sunuyoruz.