Kullanım Şartları

Taraflar

Bu bölüm Market Calculus (“Market Calculus” veya “Biz”) ile Market Calculus internet sitelerinin (www.marketcalculus.com) ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) (ücretli-ücretsiz ) genel ve kanuni sorumluluklarını içerir.

Market Calculus üyelikleri 1 yıllıktır (365 gün).

Market Calculus internet sitelerini kullanmadan önce aşağıda yer alan ve Sizin (“Kullanıcı” veya “Siz”) Market Calculus internet sitelerinin kullanımını ve anılan internet siteleri aracılığıyla Market Calculus tarafından aşağıda tanımlanan hizmetlerin kullanımını düzenleyen Kullanım Koşullarını ve Market Calculus Gizlilik Politikasını (ikisi birlikte aradaki Sözleşmeyi oluşturmaktadır) dikkatli bir sekilde okuyunuz. Eğer bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, Market Calculus internet sitelerini herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Bu sözleşme, “Siz” veya “Kullanıcı” olarak adlandırılan Market Calculus internet sitesinin kullanıcısı ile “Market Calculus”ın sahibi olan CALCULUS MARKET YAZILIM A.Ş arasında kurulmaktadır.


Market Calculus Hizmetleri

Bu sözleşme, Market Calculus tarafından aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır.

Market Calculus, CALCULUS MARKET YAZILIM A.Ş şirketinin bir ürünü adıdır. Market Calculus internet siteleri tarafından verilen hizmetler ve Market Calculus hizmetleri, verileri ve ürünleri bu kullanım koşullarında Market Calculus Gizlilik Politikasında toplu olarak “Market Calculus Hizmetleri” olarak anılacaktır. İşbu belge sözleşmenin nelerden oluştuğunu açıklamaktadır ve kullanım koşullarını belirtmektedir.

Market Calculus ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, Market Calculus ile aranızdaki sözleşme daima en azından işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içerecektir.

“Market Calculus Hizmetleri”ni kullanmaya başladığınız andan itibaren işbu belgede belirtilen şart ve koşulları anlamakta ve kabul etmektesiniz.

“Market Calculus Hizmetleri”, merkezi olarak Market Calculus tarafından yönetilen ve Market Calculus tarafından kullanılan bir yöntemle derlenip, işlenip ve organize edilen ticari verileri ilgili diğer bilgi ve hizmetlerle birlikte sağlayan bir ticari bilgi hizmetidir.

“Market Calculus Hizmetleri”nin büyük çoğunluğu herkese açık olmayıp belirli bir ücret karşılığı ücret ödeyen Siz veya kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Ücretli veya üyelik gerektiren “Market Calculus Hizmetleri”ne üye veya kayıt olmakla, bu Kullanım Koşullarını ve Market Calculus Gizlilik Politikasını (sözleşmeyi) kabul edip onaylamaktasınız.

Market Calculus, genellikle sadece kendi tasarrufu ile ve önceden haber vermeksizin Size veya genel olarak kullanıcılara “Market Calculus Hizmetleri”ni (“Market Calculus Hizmetleri” kapsamındaki herhangi bir özelliği) sürekli veya geçici olarak vermeyi durdurabilir. Diğer taraftan Kullanıcı, “Market Calculus Hizmetleri”ni kullanmayı her an özel olarak bildirimde bulunmadan bırakabilir.

Market Calculus tarafından kullanıcı adınızın ve şifrenizin kullanımının engellenmesi durumunda, Market Calculus tarafından sunulan Market Calculus Hizmetleri”ne veya diğer içeriklere erişiminizin ve kullanımınızın engelleneceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

Market Calculus, “Market Calculus Hizmetlerini” şekil ve içerik itibariyle önceden haber vermeksizin, değiştirme ve ekleme hakkını saklı tutar. Market Calculus, sağladığı hizmetlere tek taraflı olarak sınırlama getirebilir.

Market Calculus Hizmetleri, Market Calculus’ın rakibi konumunda olan veya Market Calculus ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.


“Kullanıcının” veya “Sizin” Yükümlülükleriniz

Market Calculus internet siteleri aracılığıyla sunulan Market Calculus Hizmetlerinin kullanımı ile ilgili risk kullanıcılara/size aittir.

“Market Calculus Hizmetleri”i sadece bu sözleşmedeki şartlar ve ilgili yasal alanlarda uygulanan kanun, yönetmelik, genelgeler veya diğer yasal mevzuatta benimsenmiş uygulamalar veya kuralların izin verdiği amaçlar için ve yasal çerçevede kullanmayı kabul etmektesiniz.

“Market Calculus Hizmetleri”ni, ürünlerini ve bilgilerini hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, herhangi bir şekilde ticaretini yapmamayı, pazarlama yapmamayı, dağıtımını yapmamayı, yayımlamamayı, transfer etmemeyi, yeniden satmamayı veya otomatik olarak indirme-downloading yapmamayı kabul etmektesiniz (şirketin/kurumların iç kullanımı hariç).

Market Calculus, Market Calculus Hizmetlerine geçerli bir üyeliği olduğu sürece Size/Kullanıcıya, sadece kurum/organizasyon içi kullanıma yönelik bu sözleşmedeki hükümler çerçevesinde “Market Calculus Hizmetleri”ne ulaşma ve kullanma imkanı veren kişisel ve transfer edilemez bir kullanım hakkı sağlamaktadır. Siz veya Kullanıcı, bu sözleşme ile sağlanan kullanım haklarını başkasına tahsis edemez, devredemez, satamaz, şirket/kurum içi kullanım dışında üzerinde tasarrufta bulunamaz ve özellikle Kullanıcı başka birisine Market Calculus Hizmetlerinden yararlanması için anılan kullanım hakkını kullandırtamaz.

Kullanıcı ve Üye, “Market Calculus Hizmetleri” tarafından sorulan tüm sorulara doğru cevap vermek sorumluluğundadır. Bazı “Market Calculus Hizmetleri”ne erişmek için kayıt işlemleri veya “Market Calculus Hizmetleri”ni sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. Market Calculus’a verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

Market Calculus tarafından sunulan hizmetlere ve söz konusu hizmetlerin bağlı olduğu sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

“Market Calculus Hizmetleri”ni spamming veya yasa dışı istenmeyen pazarlama amaçlarıyla kullanmak kesinlikle yasaktır.

Market Calculus’ın maruz kalacağı kayıp ve zararlar da dahil olmak üzere bu metin kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu ve ihlallere ilişkin olarak Market Calculus’ın ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

“Market Calculus Hizmetleri” “olduğu gibi” verilmektedir ve Market Calculus, işbu “Market Calculus Hizmetleri”ne ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

Market Calculus, internet sitelerinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer söz konusu sitelerde yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Market Calculus bu konuda bir sorumluluk taşımaz.

Bu sitede bulunan internet bağlantıları (linkler) ile ilgili her türlü risk kullanıcıya aittir.

Market Calculus, üyelik bilgilerinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Market Calculus hizmetlerini ticari amaçlar dışında hiç bir şekilde kötü amaçla kullanamaz.


Ücretlendirme ve Güvenlik

Market Calculus Hizmetlerinin ücretli kısmını kullanmak isteyen Kullanıcıların, Market Calculus tarafından zaman zaman tutarı belirlenen ve geri ödenmeyen bir ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Kredi kartı ile yapılan Yıllık Market Calculus Üyelik Hizmet Satışlarının (Verilen siparişlerin) iadesi ve iptali yoktur.

Market Calculus Hizmetlerine erişmesi için kredi kartı ile ödeme seçeneği sunulması amacıyla Kullanıcının kredi kartı bilgileri talep edilebilir. Diğer benzer iletişim sistemleri gibi, internet üzerinden bilgi göndermede teknik takip riski bulunmaktadır. Market Calculus, teknik takibi en aza indirmek için tüm normal önlemleri almasına rağmen, bu şekilde gönderilen bilginin riskinden Kullanıcı kendisi sorumludur ve Market Calculus bu tür bilginin transfer güvenliğinde herhangi bir sorumluluk taşımaz.

Market Calculus Hizmetlerine ulaşmak için, Kullanıcı Market Calculus tarafından zaman zaman yayımlanan ek kullanım koşullarına uyar.

Kullanıcı, yetkili olmayan üçüncü kişilerin Kullanıcı üzerinden Market Calculus Hizmetlerine erişmesine izin veremez ve Market Calculus tarafından yayımlanan güvenlikle ilgili talimatlara uyar. Ücretli üyelik gerektiren Market Calculus Hizmetlerine erişebilmek için Kullanıcı, Market Calculus tarafından verilen veya onaylanan kullanacı adı ve şifreleri kullanır. Kullanıcı, Market Calculus tarafından verilen veya onaylanan kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur ve söz konusu kullanıcı adını ve şifreyi başkalarına gösteremez/kullandırtamaz.

“Market Calculus Hizmetleri”ne erişimde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmekte ve anlamaktasınız.

Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm hareketler için Market Calculus’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiğiniz anda hiç vakit kaybetmeden Market Calculus’a haber vereceğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı adı ve şifreniz aracılığıyla Market Calculus’ta eriştiğiniz verileri Market Calculus Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları çerçevesinde kullanacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Kullanıcı, Market Calculus’a belirttiği GTİP kodlarında ve ürünlerinde sınırsız sayıda firma profili indirebilir. Kullanıcının, Market Calculus’a belirttiği GTİP kodları ve ürünleri dışında ise download yapamaz.

Yıllık veri indirme hakkı yıllık tahsis edilir ve bir sonraki yıla devredilemez.


Sahiplik ve Fikri Mülkiyet Hakları

Market Calculus, “Market Calculus Hizmetleri” üzerindeki tüm hukuki haklara, kanuni mülkiyete ve kazanca, “Market Calculus Hizmetleri” kapsamında varolan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı olmaksızın), sahip olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Market Calculus Hizmetleri Market Calculus tarafından gizli olduğu belirtilen bilgileri içerebilir ve Kullanıcı Market Calculus’ın önceden yazılı izni olmadan bu bilgileri açıklayamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Market Calculus ile aksine yazılı bir sözleşme yapmadıkça, işbu Kullanım Koşullarındaki hiçbir hüküm size Market Calculus’ın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

Kullanıcı, Market Calculus Hizmetleri üzerinde veya Kullanıcının Market Calculus Hizmetlerini kullanarak derlediği veriler üzerinde herhangi bir hak elde etmediğini kabul etmektedir. Kullanıcı Market Calculus’a ait herhangi bir telif hakkı sembolünü veya diğer belirleyici marka özelliklerini veya bilgilerini değiştiremez veya kaldıramaz.

Kullanıcı veya Siz Market Calculus Hizmetlerinin herhangi bir bölümünü değiştiremez, başka şekle sokamaz veya herhangi bir şeye uyarlayamaz ve Market Calculus Hizmetlerine izinsiz erişmek için herhangi bir yazılım veya teknik kullanamaz veya Market Calculus Hizmetlerine zarar verebilecek herhangi bir yazılımı kullanamaz. Kullanıcının Market Calculus Hizmetlerinden yararlanması/ kullanması esnasında herhangi bir hacking yöntemini veya tekniğini kullanması kesinlikle yasaktır.

Market Calculus’ın internet sitelerinin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı Market Calculus’a aittir. Ayrıca bu sitelerin tasarımında oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Market Calculus internet sitelerinde bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Market Calculus’a aittir.


Reklamlar

Market Calculus’ın bazı internet hizmetleri reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu “Market Calculus Hizmetleri”nde reklam ve promosyonlara yer verilebilir. Bu reklamlar, “Market Calculus Hizmetleri” nde yer alan bilgilerin içeriğini, “Market Calculus Hizmetleri” aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir.

Market Calculus, sunduğu “Market Calculus Hizmetleri”ne bu tip reklamları koyabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Market Calculus, “Market Calculus Hizmetleri” nde yapılan reklamın kapsamını, içeriğini, şeklini ve diğer özelliklerini size önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

Reklamların tam ve doğru olduğuna; Market Calculus’ın sunduğu “Market Calculus Hizmetleri” nde yapacağı herhangi bir değişiklik veya “Market Calculus Hizmetleri” nde verilmesinde herhangi bir sürekli veya geçici durdurma; “Market Calculus Hizmetleri” nde kullanımınız sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamaması; Market Calculus ’a doğru kullanıcı adı ve şifre bilgilerini vermemeniz; şifrenizi veya kullanıcı adı bilgilerinizi güvenli ve gizli tutamamanız durumunda Market Calculus, Market Calculus’ın İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri size karşı yükümlü olmayacaklardır.

Yukarda beliritlen Market Calculus’ın sorumluluğundaki sınırlamalar, Market Calculus’ın bahsi geçen zararların doğma olasılığından haberdar edilmiş olması veya bu olasılığın farkında olması gerektiğinden bağımsız olarak uygulanacaktır.

Market Calculus, internet sitelerinde yer alan şirket, kurum veya kişilerin vermiş olduğu ilan-iletişim bilgilerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Market Calculus internet sitelerine ilan veren kişi veya kurumlar ilanda bulunan her türlü bilginin tek sorumlusudur.

Kullanıcıların diğer ilanları değiştirme çabaları ve sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar; sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyebilecek faaliyetler; virüs aracılığıyla Market Calculus sitelerinin çalışmasına engel olma eylem ve faaliyetleri kesinlikle yasaktır.


Koşulların Değiştirilmesi

Market Calculus zaman zaman Kullanım Koşullarında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, Market Calculus kullanım koşullarının yeni bir kopyasını internet adreslerinden erişilebilir hale getirecektir. Market Calculus internet sitelerine girerek o an için geçerli olan koşulları kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları kontrol etmeniz gerekir.

Eğer “Market Calculus Hizmetleri”ni, Kullanım Koşullarının değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, Market Calculus sizin bu kullanımınızı yenilenen kullanım koşullarının kabulü olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.


Diğer Şartlar ve İçerikler

Eğer Kullanıcı, Market Calculus ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilse, Kullanıcı Market Calculus Hizmetlerini kullanamaz ve Kullanım Koşullarını kabul edemez.

“Market Calculus Hizmetleri” başka internet sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. Market Calculus’ın bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip internet siteleri, linkler ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, içeriği, ürünü, bilgiyi veya diğer maddeleri onaylamadığını Kullanıcı peşinen kabul eder.

Kullanıcı, bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu internet siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu internet siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün, bilgi veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağı güvenden dolayı maruz kalacağı her türlü kayıp veya zarardan Market Calculus’ın sorumlu olmadığını kabul eder.


Yasal Uyarı ve Uygulanacak Hukuk

Market Calculus internet siteleri ve içeriklerindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası metinleri esas alınacak olup, Bursa – Türkiye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de Bursa-Türkiye’den yürütülecektir. Ayrıca, üçüncü taraflar aracılığı ile anlaşma sağlanması yoluna gidilmez.

Market Calculus’ın kullanım koşullarında yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çözümü yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması Market Calculus’ın haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmez ve bu haklar veya çözümler Market Calculus için geçerli olmaya devam eder.

Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme, Kullanım Koşullarındaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olduğuna karar verirse, işbu hüküm Kullanım Koşullarındaki diğer hükümleri etkilemeden Kullanım Koşullarından çıkartılacaktır. Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri yürürlükte ve icra edilebilir olmaya devam edecektir.

Market Calculus Hizmetleri, Market Calculus’ın rakibi konumunda olan veya Market Calculus ile benzer faaliyetler gösteren ve üçüncü kişilere herhangi bir şekilde ürün ve hizmet sunan herhangi bir kişi veya organizasyon tarafından kullanılamaz.